خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

آب و هوای ایران از منظر غیر اقلیم شناسان؟

  آخرين دستاوردهاي محققان بيابان لوت: گودترين نقطه لوت، گرم‌ترين نقطه زمين نيست

   

  آخرين دستاوردهاي محققان بيابان لوت بر خلاف آن‌چه كه پيش از اين گفته شده بود ارتفاع 117متر را به عنوان كم‌ترين ارتفاع اين بيابان مشخص و اثبات مي‌كند كه اين نقطه گرم‌ترين نقطه روي زمين نيست، پس از انعكاس واكنش محققان بيابان لوت در خصوص اعتراض به پخش فيلم سفر به گرم‌ترين نقطه روي زمين، برخي ديگر از كارشناسان محيط‌زيست و پژوهشگران اقاليم بياباني نيز نسبت به مطالب غير علمي ومغاير با وضع موجود بيابان لوت درفيلم مذكور نيز اعتراض كردند تا جايي كه برنامه تلوزيوني ارديبهشت كه از شبكه 4 صدا و سيما پخش مي‌شود، برنامه 19 شهريور خود را اختصاص به واكاوي فيلم مذكور با حضور كارشناسان محيط زيست و زمين‌شناسي داد.
  به گزارش مهر، مديرعامل كانون سبز فارس كه يكي از محققان اكوسيستم بيابان لوت و از منتقدان اين برنامه تلويزيوني است در اين‌باره گفت: پس از پخش آن برنامه، نماينده سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح كه ازجمله عوامل توليد اين فيلم است خواستار برگزاري مناظره‌اي تلويزيوني با منتقدان شد.بهمن ايزدي افزود: لذا به‌منظور حصول دقيق‌ترين آمار علمي، سفر تحقيقاتي ومطالعات محيطي در روز 12 مهر ماه سال جاري به وسيله بالگرد به مكان جغرافيايي مورد ادعا در فيلم «سفر به گرم‌ترين نقطه روي زمين» انجام و آخرين دستاوردهاي عملي و علمي در خصوص ميزان ارتفاع و فعاليت چرخه اكولوژي در آن منطقه بررسي شد.به گفته وي، گروه تحقيقاتي با بررسي منحني ميزان سطح ارتفاعي با پيمايش محيطي وانطباق وضع جغرافيايي آن نقطه و عرصه‌هاي مجاور آن با نقشه‌هاي رسمي كشور به ويژه نقشه‌هاي سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح و هم‌چنين بررسي همه جانبه محققان با استفاده از ماهواره‌هاي موقعيت‌ياب براي سنجش سطح ارتفاعي منطقه مورد نظر جديد‌ترين اطلاعات علمي در مورد اندازه و خصوصيات طبيعي، كم‌ترين ارتفاع موجود در بيابان لوت به دست آمد.ايزدي اظهار داشت: تيم تحقيقاتي كانون سبز فارس با استفاده از اطلاعات بدست آمده طي ساليان متمادي و طي سفر اخير به پست‌ترين فروافتادگي لوت به منظور مطالعه بيش‌تر كم‌ترين ارتفاع مسطح بيابان لوت، ضمن بررسي نقشه‌هاي سازمان نقشه‌برداري كشور و نقشه‌هاي جغرافيايي نيروهاي مسلح و هم‌چنين مطالعه و تطبيق نقشه‌ها و تصاوير ماهواره‌اي به اين مهم رسيدند كه با وجود ادعاي مجريان فيلم سفر به گرم‌ترين نقطه روي زمين، در بيابان لوت هيچ مكاني با ارتفاع 56 متر وجود ندارد.مديرعامل كانون سبز فارس با بيان اين‌كه مبناي اعلام ارتفاع 56 متراز سطح درياي آزاد در پست‌ترين نقطه لوت توسط دست‌اندركاران فيلم مذكور نقشه‌هاي سازمان جغرافيايي نيروي مسلح است كه براي اولين بار در سال 1334 خورشيدي تدوين شده است تصريح كرد: اما براساس آخرين تحقيقات محيطي كه در گودترين نقطه لوت انجام شد (58درجه و 29 دقيقه و 28ثانيه طول شرقي و 30درجه و 24 دقيقه و 16ثانيه عرض شمالي) و بر اساس پيمايش محيطي وآخرين اندازه گيري، ارتفاع پست‌ترين نقطه لوت واقع در كف گودال كم شيب و مسطح بيابان لوت در ناحيه شرقي كلوت‌ها با فاصله هوايي حدود 75 كيلومتري شرق شهرستان شهداد با ارتفاع 117 متر از سطح آب‌هاي آزاد است.به گفته وي، ارتفاع 117 متر در محل فوق با ارتفاع 119 متر مندرج در منحني ميزان نقشه سازمان نقشه‌برداري كشور كه از جمله نقشه‌هاي مسطحاتي دقيق است و از طرفي با ارتفاع 120 متر در عكس‌هاي ماهواره‌اي گوگل ارت و هم‌چنين با ارتفاع 100 متر در نقشه سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح بسيار نزديك است.
  ايزدي با بيان اين‌كه هيچ‌گونه سند علمي معتبر در مورد اين‌كه گودترين نقطه لوت (117 متر)، گرم‌ترين سطح كره زمين است وجود ندارد، يادآور شد: گرم‌ترين سطح زمين در بيابان لوت كه توسط سازمان ناسا در سال 2005 با دماي 73/70 درجه سانتيگراد اندازه‌گيري شده حدود 94كيلومتر هوايي از كم ارتفاع‌ترين گودال لوت (نقطه ادعايي فيلم مذكور) فاصله دارد و ساير نقاطي نيز كه به عنوان گرم‌ترين سطح لوت از سال 2004 تا 2009 ميلادي توسط سازمان ناسا سنجش شده در ناحيه ريگ يلان كه در واقع محل بارگذاري رسوبات تخريبي وفرسايشي ماسه بادي است و فاصله زيادي با گودترين نقطه لوت دارد، گزارش شده است.مديرعامل كانون سبز فارس تصريح كرد: در فيلم سفر به گرم‌ترين نقطه روي زمين از پست‌ترين گودال مسطح لوت با مشخصات بالا با عنوان چاله مركزي لوت ياد مي‌شود، كه اين موضوع نيز يكي ديگر از خطاهاي فاحش فيلم مذكور است ،زيرا چاله مركزي لوت به مساحت حدود 900كيلومتر مربع، نقطه انتهايي تمامي مسيل‌ها و فاضلاب‌هاي زير زميني و حوزه انتهايي تمامي شيب‌هاي اراضي بخش وسيعي از لوت شمالي، ناهمواري‌هاي شرق، جنوب شرق و شمال شرق لوت مركزي وبخشي از دامنه‌هاي ارتفاعات غربي لوت و هم‌چنين نقطه پاياني كال شور است كه درجايگاه وسيع‌ترين شبكه هيدرولوژيك لوت قرار گرفته است.ايزدي اظهار داشت: كارشناسان كانون سبز فارس طي انجام مطالعات محيطي در بيوم‌هاي مختلف لوت، موفق به نمونه‌برداري از 50 گونه جانوري شده‌اند، بنابراين ذكر وجود منطقه فاقد حيات در بيابان لوت يكي ديگر از خطاهاي علمي فيلم مذكور است و در سفر تحقيقاتي اخير به كم ارتفاع‌ترين نقطه لوت نيز 5 گونه مگس، يك نوع ملخ همه چيز خوار، مانته دوآ(حشره‌اي شكار گر) و هم‌چنين لانه و ردپاي خزندگان از جمله آگاما و گِكو و آثار روباه شني كه جانوري گوشتخوار و اندميك لوت است شناسايي و برخي نمونه‌ها براي مطالعه بيش‌تر بيولوژيست‌ها، زنده‌گيري شدند .وي تأكيد كرد: بنابراين، جاي جاي بيابان لوت از هم‌بستگي چرخه اكولوژي بسيار پرارزش و حایز اهميتي برخوردار است كه هويت طبيعي، ملي اقليم فرا خشك و گرم كشور محسوب مي‌شوند و ناديده گرفتن اين مهم جفاي آشكاري بر تنوع زيستي بسيار ظريف وكم نظير لوت است.
  مديرعامل كانون سبز فارس اذعان داشت: بنابراين براساس مطالعات محيطي حدود يك دهه گذشته كارشناسان كانون سبز فارس با همكاري ساير نهادهاي ملي، بين‌المللي وعلمي كشور نظير مؤسسه ي بين‌المللي تحقيقات بيابان دانشگاه تهران، بخش جانور شناسي مؤسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور، سازمان زمين‌شناسي و مؤسسات بين‌المللي ،sgp/gef/undp در بيابان لوت منطقه فاقد حيات وجود ندارد و هم‌چنين لوت فاقد ارتفاع سطح 56 متراست و بر اساس مستندات فوق الذكر، كم ارتفاع‌ترين نقطه سطح لوت 117 متر فراتر از سطح درياي آزاد است لذا ارايه هرگونه آمارزباني بدون مطالعات علمي و عملي، خارج از وضع موجود لوت و مغاير با مباني علمي است و موجب انحراف افكار عمومي از شناخت بهتر ارزش‌هاي طبيعي بوم سازگان فرا خشك و گرم بيابان لوت مي‌شود.

  این مطلب تا کنون 11 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : نقطه ,بيابان ,ارتفاع ,فيلم ,سازمان ,گرم‌ترين ,گرم‌ترين نقطه ,فيلم مذكور ,سازمان جغرافيايي ,جغرافيايي نيروهاي ,نيروهاي مسلح ,سازمان جغرافيايي نيروهاي ,نقشه‌هاي سازمان جغرافيايي ,دستاوردهاي محققان بيابان ,آخرين دستاوردهاي محققان ,
  آب و هوای ایران از منظر غیر اقلیم شناسان؟

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر